Cyfrowy kompas

Kompas innymi słowy zwany busolą, jest sprzętem które służy do wskazywania kierunku północnego, pozwala określić nasze położenie względem 4 stron świata. Zrobiony jest z igły magnetycznej, jaka swobodnie obraca się, z podziałki kątowej, na której naniesione zostały wystarczającymi międzynarodowymi symbolami: północ, południe, wschód plus zachód. Dobry kompas powinien być chronicznym elementem wyposażenia turysty, zwłaszcza górskiego.

Bez względu na rejon, w którym działają turyści, winni go mieć zawsze przy sobie. Porządny kompas jest to solidna konstrukcja: wielka, obrotowa tarcza, olbrzymia pokryta fosforyzującą farbą igła, szczególnie zawieszona w płynie stabilizującym, do tego celownik do wyznaczania azymutu. Na obudowie powinna być precyzyjnie a także stale wyrysowana linijka. W dobrym kompasie ruch igły powinien być płynny i stosunkowo szybki, nawet przy pewnym pochyleniu kompasu. Jeśli odczyt zmusza bardzo precyzyjnego wypoziomowania kompasu, świetniej zrezygnować z kupienia.

Coraz to powszechniejsze stają się kompasy cyfrowe. Ich zaletą jest możliwość automatycznej korekcji deklinacji magnetycznej, zaś minusem, tak jak wszystkich urządzeń elektronicznych , zawodność z powodu wyczerpania baterii. Wbudowany kompas cyfrowy działa w taki sam sposób jak igłowy kompas magnetyczny. Na precyzję wskazań kompasu cyfrowego mają możliwość wpływać zakłócenia magnetyczne jak również środowiskowe, scalone dla przykładu z bliskością magnesów zamieszczonych w słuchawkach telefonu komórkowego.

Kompas cyfrowy winien służyć tylko jako łatwa pomoc przy nawigacji. Nie trzeba na nim zasadzać się jako na metodzie określania dokładnego położenia, zbliżenia, odległości bądź kierunku.Powiązane słowa: