Faktura i jej elementy

Faktury oraz paragony są już częścią życia każdego. Wystarczy wyjść na zakupy, a z pewnością dostarczysz do domu dużo dowodów zakupów. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów organizuje również tzw. „konkursy paragonowe”. Jednakże także paragony , jak i faktury muszą zawierać określone punkty, aby zachować całkowitą prawidłowość ze wskazówkami i mieć możliwość nazywać się fakturą.Co to jest faktura?

To wydruk, który potwierdza sprzedaż która powstała na skutek określonej transakcji jako pośrednictwo dwóch kontrahentów. Na chwilę obecną nasze prawo zezwala na dostarczanie faktur w wersji elektronicznej (tzw. e-faktura) oraz normalnej, czyli papierowej. W chwili wystawienia oraz następnie przekazania faktury powstaje zobowiązanie podatkowe, co skutkuje rozliczeniem w określonej postaci z Urzędem Skarbowym.Które punkty muszą widnieć na fakturze?

Na fakturze musi znajdować się wiele elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona i nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz samego nabywcy, czyli obie strony, jakie przystępują do transakcji muszą być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowny opis materiału lub wykonanej usługi,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, która w słowach ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisana do danego towaru lub usługi,

• kwota rozliczenia kupna materiałów albo regulacji dokonanych prac,

• data określająca finalizację procesu dostawy materiałów albo wykonywania usługi.

Wyżej wymienione elementy są jedynie tymi wybranymi, jakie zostały wybrane do przedstawienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zazwyczaj prostym kawałkiem papieru, jednak jego wystawianie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto zajmuje się ich wystawianiem jest dbać o to, żeby były zawarte na nich najważniejsze elementy. Ogromnym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: