Faktura i jej główne elementy

Faktury i paragony są częścią życia każdego. Wystarczy jedynie wyjść zrobić zakupy, a na pewno przyniesiesz do domu wiele dowodów zakupu. Coraz częściej Ministerstwo Finansów organizuje również tzw. „konkursy paragonowe”. Jednak także paragony oraz faktury muszą obejmowac określone elementy, aby zachować całkowitą prawidłowość z wytycznymi oraz mieć możliwość określać się fakturą.Czym jest faktura?

To wydruk, który potwierdza sprzedaż powstałą w wyniku jakiejś transakcji jako pośrednictwo dwóch kontrahentów. Na tę chwilę polskie prawo pozwala na wystawianie faktur w wersji elektronicznej (tzw. e-faktura) i normalnej, czyli papierowej. W chwili wystawienia i kolejno przekazania faktury powstaje obowiązek podatkowy, co skutkuje rozliczeniem w określonej postaci ze skarbówką.Jakie punkty muszą widnieć na fakturze?

Na fakturze powinno znaleźć się wiele punktów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona i nazwiska (luz nazwa) podatnika oraz samego nabywcy, czyli obie strony, które przystępują do sprawie powinny być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowny opis materiału lub wykonanej usługi,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów oraz usług jest przypisana do określonego towaru bądź usługi,

• kwota rozliczenia zakupu towarów lub regulacji wykonanych usług,

• data określająca finalizację procesu dostawy materiałów albo wykonywania prac.

Powyższe elementy są tylko tymi wybranymi, które zostały wybrane do omówienia.Faktura dla większości jest zazwyczaj zwykłym kawałkiem dokumentu, jednakże jego wystawianie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto zajmuje się ich wystawianiem jest dbać o to, żeby były zawarte w nich wszystkie aspekty. Ogromnym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: