Faktura i jej znaczące elementy

Faktury oraz paragony są już częścią życia każdego. Wystarczy jedynie pójść zrobić zakupy, a z pewnością przyniesiesz do domu wiele dowodów zakupu. Coraz częściej Ministerstwo Finansów ogłasza również tzw. „loterie paragonowe”. Jednak zarówno paragony oraz faktury muszą obejmowac najważniejsze elementy, żeby zachować pełną zgodność z wytycznymi i mieć możliwość określać się właśnie fakturą.Co to jest faktura?

Jest to dokument, który potwierdza sprzedaż powstałą na skutek jakiejś transakcji jako pośrednictwo obu kontrahentów. Na chwilę obecną nasze prawo pozwala na dostarczanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i normalnej, czyli papierowej. W chwili wystawienia i następnie dostarczenia faktury tworzy się zobowiązanie podatkowe, co owocuje rozliczeniem w określonej postaci ze skarbówką.Jakie punkty muszą być na fakturze?

Na fakturze powinno znajdować się wiele elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura była wystawiona,

• imiona i nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli obie strony, które biorą udział w transakcji muszą być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowne określenie towaru lub wykonanej usługi,

• ilość towaru,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów oraz usług,

• stawka podatku, jaka w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisana do danego materiału bądź usługi,

• kwota rozliczenia kupna towarów lub regulacji wykonanych usług,

• data określająca finalizację procesu dostawy towarów albo wykonywania prac.

Wyżej wymienione elementy są tylko tymi wybranymi, które były dobrane do przedstawienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest prostym kawałkiem dokumentu, jednakże jego wygeneowanie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto trudzi się ich wystawianiem jest dbać o to, aby były zawarte w nich wszystkie aspekty. Dużym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: