Faktura i jej znaczące punkty

Faktury i paragony są już obecne w życiu każdego. Wystarczy jedynie pójść na zakupy, a z pewnością przyniesiesz do mieszkania dużo dowodów zakupu. Coraz częściej Ministerstwo Finansów ogłasza również tzw. „konkursy paragonowe”. Jednak zarówno paragony oraz faktury powinny zawierać najważniejsze elementy, aby mieć pełną zgodność ze wskazówkami i móc nazywać się fakturą.Czym jest faktura?

Jest to wydruk, który potwierdza sprzedaż powstałą w wyniku jakiejś transakcji jako pośrednictwo obu stron. Na tę chwilę polskie prawo pozwala na wystawianie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) oraz normalnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia oraz następnie przekazania faktury powstaje zobowiązanie podatkowe, co owocuje rozliczeniem w określonej formie ze skarbówką.Jakie elementy muszą widnieć na fakturze?

Na fakturze musi znajdować się wiele elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura była wystawiona,

• imiona oraz nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli obie osoby, jakie przystępują do sprawie muszą być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowne określenie materiału lub dokonanej pracy,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest dopisana do danego materiału bądź usługi,

• kwota rozliczenia zakupu materiałów albo uregulowania wykonanych prac,

• data określająca zakończenie procesu dostawy materiałów albo dokonywania usługi.

Powyższe aspekty są jedynie tymi wybranymi, które były wybrane do omówienia.Faktura dla większości jest zazwyczaj prostym kawałkiem papieru, jednak jego wystawianie nie należy do najprostszych. Obowiązkiem każdego, kto trudzi się ich wygenerowaniem jest zadbać o to, aby były zawarte na nich najważniejsze elementy. Dużym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: