Instalacja elektryczna pod tynkiem czy nie?

Przewody instalacji elektrycznej bardzo często przewodzone są pod tynkiem ze względów estetycznych. Są aczkolwiek sprawy, kiedy nie jesteśmy w stanie takowego wykonać, lub zaledwie się to nie opłaca - kucie tynków to sporo pracy plus wzmożenie wydatków.

W miejscach mieszkalnych Instalacje elektryczne kalisz układane są za każdym razem pod tynkiem. Jakieś modyfikacje wiążą się więc z niezbędność rozwalenia tynków. Dla naszej wygody porządnie jest sporządzić spis wszelkich instalacji elektrycznych, a w kolejnym etapie wybrać z listy takie, na które się decydujemy. Instalacje elektryczne powinny być dostosowane do funkcjonalności a dodatkowo budowy budynku. We wnętrzach suchych i oczywiście ogrzewanych ze ścianami i stropem albo sufitem pokrytymi tynkiem instalacja jest w stanie być poprowadzona pod tynkiem albo w tynku.

Natomiast w pomieszczeniach wilgotnych zalecane jest układanie jej na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, lub też nie. W pomieszczeniach zwyczajnych do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się osprzęt podtynkowy, w wilgotnych bez względu od sposobu wytworzenia instalacji sprzęt musi być szczelny. Do instalacji podtynkowych powinniśmy używać płaskich przewodów czy też pojedynczych przewodów wciąganych do rurek układanych w bruzdach wykutych w ścianach. W analogicznych samych bruzdach mamy możność schować płaskie lub okrągłe przewody. Wówczas moglibyśmy zastosować cieńszą warstwę tynku.

W obwodach jednofazowych udaje się również stosować płaskie dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe. Instalacja z przewodów lub wtynkowych nie żąda kucia bruzd, kiedy będzie pokryta odpowiednio grubą warstwą tynku. W dwóch wersjach instalacji puszki osadza się w otworach wywierconych albo wykutych w ścianach.Powiązane słowa: