Kiedy potrzebna jest licencja w zakresie przewozu osob?

Czy okazjonalny przewóz ludzi postuluje wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego? Tak, kiedy przewozi się choćby do 9 osób, łącznie z kierowcą. Transport drogowy, jaki dzieje się przy korzystaniu pojazdu takim jak bus do niemiec o cyfrze miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B. Co niezwykle istotne, nie jest wymagane wykorzystanie z tachografu, ani uiszczanie płatności elektronicznych.

Ażeby dostać licencję na prowadzenie okazjonalnego transportu drogowego jednostek, trzeba m.in.:

1) posiadać szanowną reputację – nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, ani mieć prawomocnego orzeczenia które zakazuje wykonywania działalności gospodarczej w obrębie transportu drogowego;

2) kierującego aut do 9 ludzi razem z kierowcą, muszą być wyposażone w aktualne prawo jazdy kat. B, plus aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne;

3) powinniśmy mieć też tytuł prawny do dysponowania pojazdem, jakim będzie robiony okazjonalny transport drogowy. Przy transporcie drogowym pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 jednostek zakazane jest:

1) umieszczanie a także stosowanie w aucie taksometru;

2) umieszczanie w model widoczny a także czytelny z zewnątrz określonego auta takich oznaczeń, jakież podają: nazwę, adres, telefon, stronę WWW przedsiębiorcy prowadzącego przewóz, a także odrębnych oznaczeń, jakie umożliwią identyfikację sprecyzowanego przedsiębiorcy, a poza tym reklam usług taksówkowych czy odrębnych właścicieli firm oferujących usługi transportowe;

3) umieszczanie na dachu określonego pojazdu lamp czy innych urządzeń technicznych.

A zatem działalność gospodarcza w dziedzinie przewóz ludzi jest działalnością, która zmusza uzyskanie akuratnego rodzaju licencji.Powiązane słowa: