Spawarka MMA - charakterystyka

Spawanie ręczne elektrodą otuloną to wszechstronna, łatwa metoda, która upowszechnia się w licznych sferach przetwórstwa stali. Ze względu na malutką liczbę potrzebnego wyposażenia forma ta jest ceniona poprzez, swej mobilności głównie na placach budowy. Cnotą owej formy jest również brak delikatnego na wiatr gazu ochronnego. Mimo tanich opcji używania można dzięki niej otrzymać efekty o dużej jakości.

Podobnie jak w wypadku spawania metodą MIG/MAG, również w wypadku spawarki MMA nośnikiem łuku spawalniczego jest elektroda do spawania wraz z topiącym się dodatkowo dodatkiem spawalniczym. Podczas spawania ręcznego elektrodą otuloną, elektroda do wytwarzania określana jest mianem elektrody otulonej. Ciepło łuku spawalniczego roztapia otulinę elektrody a także materiał centralny. Co więcej otulina elektrody produkuje stożek gazowy ale też warstwę żużla, jakie ochraniają rozgrzaną powierzchnię detalu przed reakcjami chemicznymi z powietrzem otoczenia. Zezwala to na zachowanie wytrzymałości a także ciągliwości stopiwa.

W przypadku pochodzeń prądu spawalniczego spawarki MMA, istotne jest zachowanie ustawionego prądu na stałym pułapie bez względu od aktualnej długości łuku spawalniczego. Napięcie spawania przekształca się przy tym odpowiednio do chwilowej długości łuku spawalniczego. Najpopularniejszymi źródłami prądu spawalniczego są transformatory pozbawione prostowników ze zmiennym rozproszeniem pola magnetycznego za sprawą nastawianego jarzma transformatora, co umożliwia na zachowanie żądanego prądu spawalniczego.

Spawarka MMA nadaje się do prawie wszystkich metali, z wyjątkiem aluminium. Zastosowanie owej metody spawania nie sprowadza się jedynie do warsztatów, ale spełnia ważną rolę również na świeżym powietrzu, na placach budowy, a nawet pod wodą. W miarę małej prędkości spawania i brak możliwości mechanizacji zjawiska przeciwstawić można nieduże koszty wyposażenia, prostota obsługi oraz nieduży poziom hałasu z zachowaniem prądu stałego, w toku pracy ze spawarką. Po skończeniu spawania konieczne jest usunięcie warstwy żużla, jednakże dostarcza ono korzystną ochronę połączenia. W celu zapewnienia bezproblemowego spawania różnorakich wyrobów, źródła prądu spawalniczego najnowszej generacji wyposażone są w liczne parametry dodatkowe. Przy okazji spawania elektrodą otuloną, który charakteryzuje się wielkimi kroplami, tworzy się niebezpieczeństwo przyklejenia. Nim jeszcze do owego dojdzie, prąd spawalniczy zwiększa się na ułamek sekundy, wyzwalając w ten sposób elektrodę.

Niezbyt kolosalna szybkość spawania, a również brak opcji mechanizacji wyznacza metodzie spawania elektrodami topliwymi naturalne granice pod aspektem wydajności wytwórczości. Spawanie elektrodą topliwą najdoskonalej sprawdza się w zastosowaniach mobilnych na placach budowy, jak też w produkcji elementów o niewielkim udziale połączeń spawanych.Powiązane słowa: