Sposób przepływu ciekłego metalu w

Spawanie z pomocą spawarki MIG MAG ( z angielskiego Metal Inesrt Gas/ Metal Active Gas) oznacza pracę elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, nazywanych MIG, albo aktywnych, więc MAG. Gazy osłonowe obojętne stosowane w takiej metodzie są to zazwyczaj argon lub hel.

Natomiast dwutlenek węgla lub jego pomieszanie aragonem są to gazy osłonowe aktywne. Podczas pracy z pomocą spawarki MIG MAG zachodzi zajarzenie łuku elektrycznego pomiędzy spawanym towarem a elektrodą, jaka występuje w postaci drutu. W wyniku spawania jeziorko a także łuk cienki metalu będą chronione strumieniem gazu aktywnego (zatem jak uprzednio pisaliśmy C02 albo jego mieszanką) bądź obojętnego (czyli aragonem lub helem). Spawarki MIG MAG mogą być wielofunkcyjne, bowiem nadają się do pracy na większości przedmiotach przez ewentualność wyboru drutów elektrodowych dla przeróżnych metali. W analizowanej metodzie na rezultat produkcji miewają wpływ nie jedynie dobrze dobrane opcje (takie jak przykładowo pochylenie uchwytu, prędkość pracy, wolny wylot, tzn. długość wysunięcia drutu, typ a oprócz tego natężenie przepływu gazu osłonowego, typ oraz średnica drutu, natężenie a także napięcie łuku i rodzaj ale i biegunowość prądu spawania). Znaczący tutaj jest także sposób przepływu cienkiego metalu od topiącego się drutu aż do jeziorka, gdyż ma istotny wpływ na dużo czynników, takich jak: stabilność, rozmiar rozprysku, możliwość pracy w określonych miejscach, kształt spoiny, głębokość wtopienia i samą wydajność pracy. Zależnie od dobranych własności pracy, więc natężenia prądu, napięcia łuku i od samego składu gazu osłonowego można, znacznie upraszczając, wyodrębnić trzy przykłady przepływu cienkiego metalu, więc zwarciowy, natryskowy oraz mieszany. Łuk zwarciowy posiada niewielką moc i nadaje się do spawania cienkich przedmiotów we wszystkich pozycjach, ale też elementów grubszych w tzw. pozycjach przymusowych. Łuk zwarciowy to gwarancja słusznego wtopienia i niewielkiego rozprysku.

Pomimo tego lico spoiny wyjdzie nam dość nierówne. Poprzez wydłużenie łuku, tzn. nasilenie napięcia uzyskujemy przepływ mieszany, jaki może być niebywale mało dobry, ponieważ okaże się niestabilny, posiada duży rozprysk oraz bardzo nierównomierne lico. Podczas gdy nadal będziemy zwiększać natężenie prądu ale i napięcie łuku, zainicjujemy wówczas przepływ natryskowy, który charakteryzuje się dużą ilością niedużych kropelek. Spawanie z pomocą spawarki MIG MAG w tym przypadku zagwarantuje wielką wydajność. Wzrasta tutaj głębokość wtopienia spoiny i równolegle zmniejsza się ilość odprysków, natomiast samo lico spiny jest gładkie. Ze względu na intensywną energię pracy i objętość jeziorka, łukiem natryskowym udaje się spawać zaledwie w pozycji podolnej.



Powiązane słowa: