Środki transportu pionowego - czy już zainwestowałeś w nie?

W tej chwili żaden plac budowy nie obejdzie się bez tak zwanych środków transportu pionowego, do których przynależą żurawie, rusztowania systemowe, szalunki i dźwigi budowlane. Oddziałują one na zmechanizowanie procesu budowy, poprzez co wpływają na uzyskiwane efekty oraz szybkość wykonywanej pracy. Elementarne stadia budowy są zatem wykonywane na czas, a zyskany w ten sposób czas, wprowadza możliwość redukcji kosztów. Korzystanie ze środków transportu pionowego to tak czy owak nie zaledwie plusy dla procesu budowy, jednak i również dla

osób tam pracujących. Dzięki nim dostrzega się poprawę bezpieczeństwa pracy na budowie, natomiast socjalne standardy pracy można określić za wyższe.

Panujące u nas prawo wprowadziło regulację na używanie tego typu sprzętu w miejscu budowy. Podlegają one nadzorowi jednostek Urzędu Dozoru Technicznego. Tak, aby sprzęt zostało dopuszczone do użytku, musimy uzyskać stosowne zezwolenie na jego eksploatację. Zezwolenie takie otrzymamy po poprzedzającym to sprawdzeniu, czy urządzenie jest sprawny na tyle, by móc być wykorzystywanym do pracy i zobowiązuje się, aby było co roku powtarzane. Aby wydane zezwolenie okazało się być nam przychylne, sprzęt ma nakaz, aby spełniać wszystkie wymogi techniczne określone przez Urząd Dozoru Technicznego, a także uregulowania techniczne panujące w Unii Europejskiego i potwierdzone za pomocą Certyfikatu Zgodności CE.

Zakup tego typu fachowego urządzenia to niezły wydatek, a zarazem doskonała inwestycja. Poza tym istnieją także alternatywne rozwiązania, dające szansę na zaopatrzenie placu budowy w środki transportu pionowego. W perspektywie krótkoterminowej najmniej obciążający budżet firmy zda się być wynajem. Na polskim rynku można dostrzec mnóstwo firm mających w ofercie wyspecjalizowane usługi dźwigowe. Odmienny sposób, to nabycie już użytego sprzętu, jeśli zależy nam na tym, aby mieć własne maszyny, a zarazem nie możemy pozwolić sobie na zakup nieużywanego urządzenia.Powiązane słowa: