Środki transportu pionowego - po co i jak pozyskać?

Obecnie żaden plac budowy nie obejdzie się bez tak zwanych środków transportu pionowego, do których zaliczamy żurawie, rusztowania systemowe, szalunki i dźwigi budowlane. Reflektują one na poprawę mechanizacji procesu budowy, w wyniku czego działają na uzyskiwane efekty oraz szybkość wykonywanej pracy. Elementarne etapy budowy są więc wykonywane tak szybko jak powinny, a oszczędzony przez takie działanie czas, wpływa na to że możemy zmniejszyć koszty. Wykorzystywanie środków transportu pionowego to jednak nie tylko plusy dla procesu budowy, ale i również dla

osób tam pracujących. Wykorzystując właśnie je zwiększa się bezpieczeństwo pracy na budowie, natomiast socjalne standardy pracy można określić za bardziej wartościowe.

Panujące u nas prawo reguluje używanie tego typu udogodnień na placach budowy. Obowiązuje je nadzór jednostek Urzędu Dozoru Technicznego. Ażeby sprzęt można było zacząć używać, musimy uzyskać odpowiednie nieprzyzwolenie na jego eksploatację. Zezwolenie takie wydawane jest po wcześniejszym sprawdzeniu, czy sprzęt nadaje się do pracy i musi być corocznie ponawiane. Aby zezwolenie, które wydadzą w nasze ręce okazało się być na naszą korzyść, urządzenie ma nakaz, aby spełniać wszystkie wymogi techniczne określone przez Urząd Dozoru Technicznego, a ponadto uregulowania techniczne obowiązujące w Unii Europejskiego i potwierdzone za pomocą Certyfikatu Zgodności CE.

Zakup tego typu profesjonalnego urządzenia to ogromny wydatek, a jednoczenie świetna inwestycja. Poza tym istnieją także alternatywne rozwiązania, dające szansę na wprowadzenie na teren placu budowy środków transportu pionowego. W perspektywie krótkoterminowej najmniej obciążający budżet firmy zda się być wynajem. Na polskim rynku jest wiele przedsiębiorstw oferujących wyspecjalizowane usługi dźwigowe. Inny sposób, to zakup używanego sprzętu, w sytuacji kiedy zależy nam na posiadaniu własnych maszyn, a jednocześnie nie możemy pozwolić sobie na zakup nieużywanego sprzętu.Powiązane słowa: