Wszystko o środkach transportu pionowego

Obecnie żaden teren budowy nie może obejść się bez tak zwanych środków transportu pionowego, do których klasyfikuje się żurawie, rusztowania systemowe, szalunki oraz dźwigi budowlane. Pozwalają one na zmechanizowanie procesu budowy, poprzez co mają wpływ na uzyskiwane efekty oraz szybkość pracy, która jest wykonywana. Poszczególne etapy budowy są więc realizowane tak szybko jak powinny, a oszczędzony przez takie działanie czas, wpływa na to że możemy zmniejszyć koszty. Wykorzystywanie środków transportu pionowego to jednak nie jedynie plusy dla procesu budowy, lecz i co więcej dla

pracowników. Poprzez ich użycie poprawia się bezpieczeństwo pracy na budowie, zaś socjalne standardy pracy są wyższe.

Będące aktualnie w naszym kraju prawo wprowadziło regulację na wykorzystywanie tego typu sprzętu w miejscu budowy. Podlegają one nadzorowi jednostek Urzędu Dozoru Technicznego. Ażeby sprzęt mogło być używane, potrzebne jest stosowne zezwolenie na jego eksploatację. Zezwolenie takie wydawane jest po uprzednim upewnieniu się, czy urządzenie jest sprawny na tyle, by móc być wykorzystywanym do pracy i nanosi się obowiązek, aby było co roku ponawiane. Aby zezwolenie, które otrzymamy okazało się być pozytywne, urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi techniczne określone przez Urząd Dozoru Technicznego, a też uregulowania techniczne panujące w Unii Europejskiego i potwierdzone za pomocą Certyfikatu Zgodności CE.

Zakup tego typu profesjonalnego sprzętu to ogromny wydatek, a jednoczenie doskonała inwestycja. Poza tym istnieją też alternatywne rozwiązania, dające szansę na zaopatrzenie placu budowy w środki transportu pionowego. Myśląc krótkoterminowo najmniej obciążający budżet firmy zda się być wynajem. Na polskim rynku istnieje wiele przedsiębiorstw mających w ofercie wyspecjalizowane usługi dźwigowe. Odmienny sposób, to nabycie nienowego sprzętu, w sytuacji kiedy zależy nam na posiadaniu własnych maszyn, a jednocześnie nie możemy pozwolić sobie na zakup nieużywanego urządzenia.Powiązane słowa: