Zastosowanie elektrod otulonych

Bardzo często słyszy się o różnych typach elektrod otulonych, ale czy wiecie co to jest, jakie są ich rodzaje i gdzie stosujemy? Jeśli jesteś zainteresowany i wyszukujesz odpowiedzi na wiele pytań o elektrodach, stanowczo musisz przejrzeć prezentowany tekst.

Elektrody stworzone są z drutów o grubości od 1 do 6 milimetrów, a kształtem przypominają zwykły drut. Swój drugi człon nazwy otrzymały od masy tworzącej otulinę, którą są pokryte. Do jej podstawowych celów zaliczamy wytworzenie osłony gazowej, która ochrania spoinę. Dzięki niej spoina zabezpieczona jest przed powietrzem i ułatwia jonizacja gazów w obszarze łuku. Jej precyzyjne funkcjonowanie można wyjaśnić w następujący sposób: gdy otulina ulega stopieniu, równocześnie tworzy żużel w stanie ciekłym. Jego zadaniem jest rozpuszczanie w sobie tlenków i zabezpieczanie spoiny aby za szybko nie stygła. Wybrane, lepszej jakości otuliny spełniają jeszcze jedno zadanie, a mianowicie do spoin wprowadzają substancje uszlachetniające.

Ze względu na to, że spawarki stosowane są do różnej grubości, rozmiaru oraz rodzaju materiałów, tak samo elektrody maja odmienne rodzaje. Segregując je ze względu na ich zastosowanie możemy wyróżnić elektrody do spawania:

połączeniowego stali węglowych i niskostopowych;

połączeniowego konstrukcji ze stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach;

stali wysokostopowych;

żeliwa;

metali nieżelaznych;

do napawania;

Trzeba bez wątpienia przyznać, że spawalnictwo jest niezwykle szerokim procesem. Mieści w sobie nie tylko odmiennego rodzaju spawarki, urządzenia do lutowania oraz przycinania, ale również szereg innych akcesoriów stosowanych przy tego typu pracach.Powiązane słowa: